Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

povinnost spolupráce se státními archivy

správní archiv, veřejnoprávní archiv, pracovník správního archivu, povinnosti vlastníků archiválií, původce archiválií, povinnosti podle předpisů o archivnictví, zákon o archivnictví a spisové službě, akreditace archivů