Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

klíčové ukazatele dopadu řízení zaměstnanců na finanční výsledky firmy

ukazatele produktivity pracovníků, ukazatele úrovně loajality a angažovanosti pracovníků, výnosy a celkové náklady na jednoho pracovníka, zisk před zdaněním na jednoho pracovníka, ekonomická přidaná hodnota na jednoho pracovníka, poměr nákladů na odměňování k výnosům, poměr nákladů na benefity ke mzdovým nákladům, návratnost investic do lidského kapitálu - HC ROI

Zajímá Vás více?

Vyberte si z našich kurzů z následujících oblastí: