Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ukazatele úrovně loajality a angažovanosti pracovníků

klíčové ukazatele dopadu řízení zaměstnanců na finanční výsledky firmy, ukazatele produktivity pracovníků, ekonomická přidaná hodnota na jednoho pracovníka, výnosy a celkové náklady na jednoho pracovníka, výkonnostní složka jako část mzdových nákladů, controllingový přístup v oblasti řízení lidských zdrojů, provozní indikátory efektivity personální oblasti

Zajímá Vás více?

Vyberte si z našich kurzů z následujících oblastí: