Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

vstup zboží na celní území Společenství

předložení zboží k celnímu řízení, podmínky k propuštění zboží do celního režimu, kontrola zboží při celním řízení, dočasné uskladnění zboží, pravidla celního hodnocení, celní hodnota zboží, celní sazebník EU (TARIC), vliv stanovení celní hodnoty na DPH, uplatňování celních předpisů, celní předpisy Společenství, dovozce a vývozce, deklarant a zastupování v celním řízení