Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

norma pro úpravu písemností

pravopisná úprava, český jazyk, český pravopis, stylistika, tvarosloví, jak čárka ve větě ovlivňuje význam sdělení, časté pravopisné chyby, užití sekundárních předložek, úřední písemnosti, užívání pomlček a spojovníků, předložkové vazby

Zajímá Vás více?

Vyberte si z našich kurzů z následujících oblastí: