Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

jak čárka ve větě ovlivňuje význam sdělení

český jazyk, nelogická stavba vět a souvětí, jazyková správnost a vhodnost, pravopisná úprava, norma pro úpravu písemností, časté pravopisné chyby, nevhodně užitá slova, pravopis, stylistika, tvarosloví, zásady české gramatiky a stylistiky

Zajímá Vás více?

Vyberte si z našich kurzů z následujících oblastí: