Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

chyby v příčinném navazování vět

jazyková správnost a vhodnost, užití sekundárních předložek, nelogická stavba vět a souvětí, nevhodně užitá slova, chybně tvořené tvary některých slov, jak se vyhnout používání anglicismů, časté stylistické nedostatky, užívání pomlček a spojovníků

Zajímá Vás více?

Vyberte si z našich kurzů z následujících oblastí: