Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

nevhodně užitá slova

písemné a mluvené vyjadřování, jazyková správnost a vhodnost, užití sekundárních předložek, časté stylistické nedostatky, psaní číselných výrazů, užívání pomlček a spojovníků, slovosled, zásady české gramatiky a stylistiky

Zajímá Vás více?

Vyberte si z našich kurzů z následujících oblastí: