Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

jak se vyhnout floskulím a prázdným slovům

slovní zásoba, český jazyk, písemné a mluvené vyjadřování, jazyková správnost a vhodnost, norma pro úpravu písemností, nevhodně užitá slova, jak se vyhnout používání anglicismů, časté stylistické nedostatky, tvarosloví, časté nedostatky ve větné stavbě, zkušenosti z jazykové poradny

Zajímá Vás více?

Vyberte si z našich kurzů z následujících oblastí: