Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

jak se vyjadřovat fundovaně

písemné a mluvené vyjadřování, jazyková správnost a vhodnost, nelogická stavba vět a souvětí, nevhodně užitá slova, procvičování jazykových jevů, stavba textu a srozumitelnost, jednoznačnost textu, slovní zásoba, slovosled, zásady české gramatiky a stylistiky, český jazyk

Zajímá Vás více?

Vyberte si z našich kurzů z následujících oblastí: