Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

časté stylistické nedostatky

pravopisná úprava, jak čárka ve větě ovlivňuje význam sdělení, chyby v příčinném navazování vět, užití sekundárních předložek, nelogická stavba vět a souvětí, chybně tvořené tvary některých slov, tvorba textů a jejich oprava, užívání pomlček a spojovníků, slovosled, nebezpečné stylistické zlozvyky

Zajímá Vás více?

Vyberte si z našich kurzů z následujících oblastí: