Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

časté nedostatky ve větné stavbě

jak čárka ve větě ovlivňuje význam sdělení, časté pravopisné chyby, chyby v příčinném navazování vět, užití sekundárních předložek, nevhodně užitá slova, předložkové vazby, interpunkce, užívání pomlček a spojovníků, pravidla českého pravopisu

Zajímá Vás více?

Vyberte si z našich kurzů z následujících oblastí: