Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

stavba textu a srozumitelnost

jazyková správnost a vhodnost, norma pro úpravu písemností, zásady české gramatiky a stylistiky, tvorba textů a jejich oprava, jednoznačnost textu, pravopis, stylistika, tvarosloví, chybně tvořené tvary některých slov, nelogická stavba vět a souvětí, moderní a svižné znění textu, slovosled

Zajímá Vás více?

Vyberte si z našich kurzů z následujících oblastí: