Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

slovosled

nelogická stavba vět a souvětí, chyby v příčinném navazování vět, jak čárka ve větě ovlivňuje význam sdělení, stavba textu a srozumitelnost, slovní zásoba, předložkové vazby, časté nedostatky ve větné stavbě, tvorba textů a jejich oprava

Zajímá Vás více?

Vyberte si z našich kurzů z následujících oblastí: