Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

slovosled

nelogická stavba vět a souvětí, chyby v příčinném navazování vět, jak čárka ve větě ovlivňuje význam sdělení, stavba textu a srozumitelnost, slovní zásoba, předložkové vazby, časté nedostatky ve větné stavbě, tvorba textů a jejich oprava

Školení, kurzy a semináře

Obchodní korespondence z pohledu současné češtiny - 2denní

Lektor:  PhDr. Ivana Svobodová

Datum:  4. - 5. června 2020, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P069

Cena: 4 100 Kč  (s DPH 4 961 Kč)

Obchodní korespondence z pohledu současné češtiny - 2denní

Lektor:  PhDr. Ivana Svobodová

Datum:  5. června 2020, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P069B

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

Zajímá Vás více?

Vyberte si z našich kurzů z následujících oblastí: