Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

Úvod

Skrýt rozšířené vyhledávání

Co má znát a umět vedoucí skladu

Lektor:  Peter Čurgali

Datum:  18. května 2022, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P091

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Zaměstnávání cizinců v ČR - komplexní výklad

Lektor:  Mgr. Magdaléna Vyškovská

Datum:  18. května 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P155B

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

Zaměstnávání cizinců v ČR - z pohledu pracovního a imigračního práva ve světle přijatých a dále připravovaných změn

Lektor:  Mgr. Matěj Daněk

Datum:  19. května 2022, 9-14:30 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P154

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Poskytování cestovních náhrad v roce 2022

Lektor:  JUDr. Marie Salačová

Datum:  19. května 2022, 9-13 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P175B

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v příkladech

Lektor:  Zdeněk Křížek

Datum:  20. května 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P153

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)

Fakturace s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů

Lektor:  Ing. Miluše Kinovičová

Datum:  20. května 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P214B

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)

Time management - jak se vyhnout typickým chybám v sebeorganizaci - 2denní

Lektor:  PaedDr. Pavel Štursa

Datum:  23. - 24. května 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P063

Cena: 10 600 Kč  (s DPH 12 826 Kč)

Co vše patří do personalistiky

Lektor:  JUDr. Alena Stejskalová, PCC

Datum:  23. května 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P112

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Výběr a hodnocení dodavatele ve výrobě a obchodu - ISO 9001

Lektor:  Petr Karkovský

Datum:  24. května 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P090

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Nově parťákem nebo mistrem

Lektor:  PaedDr. Pavel Štursa

Datum:  25. května 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P028

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Poskytování dovolené a doby odpočinku při práci

Lektor:  prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

Datum:  25. května 2022, 9-13 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P149

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)

Intrastat - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním DPH

Lektor:  Marek Reinoha

Datum:  26. května 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P097B

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)

Sick days a pracovní volno na obstarání soukromých záležitostí - mzdové souvislosti

Lektor:  Vladislava Dvořáková, DiS.

Datum:  26. května 2022, 9-13 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P181

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)

Překážky v práci a postup ve mzdové oblasti

Lektor:  Vladislava Dvořáková, DiS.

Datum:  26. května 2022, 14-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P182

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Práce z domova, práce na zavolanou, sdílená pracovní místa - z pracovněprávního a mzdového pohledu

Lektor:  JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., Vladislava Dvořáková, DiS.

Datum:  27. května 2022, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P145

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

Nehmotný a hmotný majetek - účetní a daňové aspekty

Lektor:  Ing. Petr Kout, CSc.

Datum:  27. května 2022, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P217/2A

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)

Management a vedení lidí pro nově a nedávno jmenované manažery - 2denní

Lektor:  Ing. Halka Baláčková, MBA, PCC

Datum:  30. - 31. května 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P014B

Cena: 10 600 Kč  (s DPH 12 826 Kč)

Trénování mozku - memory jogging

Lektor:  PhDr. Zuzana Pavlíková

Datum:  30. května 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P068

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Zvládání konfliktních situací

Lektor:  Ing. Tomáš Raška

Datum:  31. května 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P037

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Spolupráce s kolegy - 2denní

Lektor:  Mgr. Petra Šimková

Datum:  1. - 2. června 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P054

Cena: 9 500 Kč  (s DPH 11 495 Kč)

Partnerská spolupráce a přístup k vnitřnímu klientovi

Lektor:  Mgr. Petra Šimková

Datum:  1. června 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P054A

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Veřejné zakázky - aktuality a praktické zkušenosti

Lektor:  Mgr. Tomáš Kruták

Datum:  1. června 2022, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P105

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Řešení úkolů za pomoci kolegů - týmová spolupráce aneb jak vyřešit úkol téměř bez přípravy

Lektor:  Mgr. Petra Šimková

Datum:  2. června 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P054B

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Obchodní korespondence z pohledu současné češtiny - 2denní

Lektor:  PhDr. Ivana Svobodová

Datum:  2. - 3. června 2022, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P071

Cena: 4 100 Kč  (s DPH 4 961 Kč)

Obchodní korespondence z pohledu současné češtiny - úprava dopisů a e-mailů, pravopis, tvarosloví

Lektor:  PhDr. Ivana Svobodová

Datum:  2. června 2022, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P071A

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

Obchodní korespondence z pohledu současné češtiny - interpunkce, větná stavba, výběr slov a slovních spojení

Lektor:  PhDr. Ivana Svobodová

Datum:  3. června 2022, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P071B

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

Nejčastější chyby a omyly v obchodních smlouvách

Lektor:  JUDr. Tomáš Ptáček

Datum:  3. června 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P107B

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Vyjednávání ve specifických situacích - 2denní

Lektor:  Ing. Tomáš Raška

Datum:  6. - 7. června 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P005

Cena: 9 500 Kč  (s DPH 11 495 Kč)

Cenové vyjednávání pro dodavatele

Lektor:  Ing. Tomáš Raška

Datum:  6. června 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P005A

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Vedení lidí na hranici výkonnosti aneb „přes překážky“

Lektor:  Mgr. Alena Jáchimová

Datum:  6. června 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P019

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

MS Excel pro začátečníky a mírně pokročilé - 2denní

Lektor:  Pavel Škvor

Datum:  6. - 7. června 2022, 10-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P224B

Cena: 6 300 Kč  (s DPH 7 623 Kč)

Vyjednávání s velkými a silnými zákazníky aneb David a Goliáš

Lektor:  Ing. Tomáš Raška

Datum:  7. června 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P005B

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Specialista vzdělávání a rozvoje - jak komplexně uchopit vzdělávání zaměstnanců

Lektor:  Mgr. Petra Krupičková

Datum:  7. června 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P125

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Zvyšování efektivity obchodního týmu

Lektor:  Josef Čada

Datum:  8. června 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P013

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Jak překonat odkládání úkolů - prokrastinaci

Lektor:  PaedDr. Pavel Štursa

Datum:  8. června 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P064

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Psychohygiena ve vedení lidí a týmů - jak podporovat sebe a svůj tým ve zvládání stresu

Lektor:  PaedDr. Pavel Štursa

Datum:  9. června 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P066

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Nejčastější chyby zaměstnavatelů při aplikaci zákoníku práce a aktuality

Lektor:  doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Datum:  9. června 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P139

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)

Zaměstnání malého rozsahu, DPP a DPČ - mzdové souvislosti

Lektor:  Ing. Růžena Klímová

Datum:  10. června 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P186

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)

Asistentky a jejich pozice v účetnictví

Lektor:  Ing. Miluše Kinovičová

Datum:  10. června 2022, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P213

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)

Specifika telefonického a e-mailového vyjednávání s dodavateli

Lektor:  Ing. Tomáš Raška

Datum:  13. června 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P088

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Služební vozidlo v praxi

Lektor:  JUDr. Jaroslav Škubal

Datum:  13. června 2022, 14-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P148

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Hmotný a nehmotný majetek z hlediska účetních a daňových předpisů - komplikované problémy v příkladech

Lektor:  Ing. Ilona Součková

Datum:  13. června 2022, 9-13 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P219

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)

Specifika telefonického a e-mailového vyjednávání se zákazníky

Lektor:  Ing. Tomáš Raška

Datum:  14. června 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P008

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Kritické myšlení - jak se orientovat v přesile informací

Lektor:  Mgr. Michal Prokeš

Datum:  14. června 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P060

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Rozhodování - proč chytří lidé dělají mylná rozhodnutí

Lektor:  Mgr. Alena Jáchimová

Datum:  15. června 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P059

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí

Lektor:  Ing. Zdeněk Kuneš

Datum:  15. června 2022, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P197

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

Manažerský reporting - klíčový nástroj zvyšování výkonnosti firmy

Lektor:  Tomáš Rybička

Datum:  16. června 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P085

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Systémy odměňování ve firmách

Lektor:  Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA

Datum:  16. června 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P127

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Srážky ze mzdy, exekuce a insolvence fyzických osob - mzdové souvislosti

Lektor:  Ing. Růžena Klímová

Datum:  17. června 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P187

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)

Časové rozlišení, dohadné položky, rezervy a opravné položky z pohledu účetního a daňového

Lektor:  Ing. Jana Pilátová

Datum:  17. června 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P223

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)

Investiční rozhodování - návratnost a rentabilita investic

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  20. června 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P082

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

PR strategie pro interní komunikaci - které vybrat a proč

Lektor:  Vít Baloušek

Datum:  20. června 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P118

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

MS Excel pro pokročilé - 2denní

Lektor:  Pavel Škvor

Datum:  20. - 21. června 2022, 10-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P225B

Cena: 6 300 Kč  (s DPH 7 623 Kč)

Jak zadávat úkoly podřízeným - pro mistry

Lektor:  PaedDr. Pavel Štursa

Datum:  21. června 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P029

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Technické zhodnocení a opravy majetku - účetní a daňové aspekty

Lektor:  Ing. Petr Kout, CSc.

Datum:  21. června 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P217/2B

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)

Recenze - proč je řešit a jak zvyšovat spokojenost zákazníků v době internetu

Lektor:  Vít Baloušek

Datum:  22. června 2022, 14-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P011

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)

Zaučování nováčků - pro mistry

Lektor:  PaedDr. Pavel Štursa

Datum:  22. června 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P030

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Aktuální otázky zákoníku práce

Lektor:  prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

Datum:  22. června 2022, 9-13 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P135B

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Vliv Incoterms 2020 na uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím

Lektor:  Marek Reinoha

Datum:  23. června 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P098B

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)

Flexibilní zaměstnávání

Lektor:  Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA

Datum:  23. června 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P113

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Mzdové účetnictví - aktuality a nejčastější chyby

Lektor:  Vladislava Dvořáková, DiS.

Datum:  24. června 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P188A

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)

Vedeme pokladní hotovost a ceniny v souladu se všemi právními předpisy, vč. elektronické evidence tržeb

Lektor:  Ing. Miluše Kinovičová

Datum:  24. června 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P212

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)

Jak odolat nátlaku - pro asistentky

Lektor:  Mgr. Vanda Šmolíková

Datum:  27. června 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P076

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Nejčastější chyby a omyly při aplikaci zákona o DPH

Lektor:  Ing. Zdeněk Kuneš

Datum:  27. června 2022, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P196

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

Trénink asertivních technik ve složitých situacích - 2denní

Lektor:  Ing. Tomáš Raška

Datum:  28. - 29. června 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P036B

Cena: 10 600 Kč  (s DPH 12 826 Kč)

Minimum celního deklaranta - 3denní

Lektor:  Marek Reinoha

Datum:  28. - 30. června 2022, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P102

Cena: 9 300 Kč  (s DPH 11 253 Kč)

Zaměstnanecké benefity - mzdové souvislosti v roce 2022

Lektor:  Vladislava Dvořáková, DiS.

Datum:  30. června 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P184

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)

Vyjednávání v každodenní praxi - 2denní

Lektor:  Ing. Tomáš Raška

Datum:  2. - 3. srpna 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P042

Cena: 10 600 Kč  (s DPH 12 826 Kč)

Trénink prezentačních dovedností - 4denní

Lektor:  MgA. Miroslava Vydrová, Mgr. Petra Šimková

Datum:  2. - 5. srpna 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P057

Cena: 16 500 Kč  (s DPH 19 965 Kč)

Moderní rétorika - 2denní

Lektor:  MgA. Miroslava Vydrová

Datum:  2. - 3. srpna 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P057A

Cena: 10 600 Kč  (s DPH 12 826 Kč)

4 typologie osobnosti - efektivní způsoby jednání a spolupráce s různými typy lidí - 2denní

Lektor:  PhDr. Lenka Kolajová

Datum:  4. - 5. srpna 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P047

Cena: 10 600 Kč  (s DPH 12 826 Kč)

Efektivní prezentace - naučte se, aby i suchá data posluchače bavila - 2denní

Lektor:  Mgr. Petra Šimková

Datum:  4. - 5. srpna 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P057B

Cena: 10 600 Kč  (s DPH 12 826 Kč)

Efektivní formy komunikace, přesvědčování (argumentace) a vliv řeči těla - 2denní

Lektor:  Mgr. Vanda Šmolíková

Datum:  8. - 9. srpna 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P040

Cena: 10 600 Kč  (s DPH 12 826 Kč)

Pracovní právo - podrobný výklad s příklady, novely zákoníku práce - 3denní

Lektor:  JUDr. Bořivoj Šubrt

Datum:  8. - 10. srpna 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P131

Cena: 9 500 Kč  (s DPH 11 495 Kč)

Zahraniční obchod - komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, aplikace dodacích doložek Incoterms a vykazování Intrastatu - 3denní

Lektor:  Marek Reinoha

Datum:  10. - 12. srpna 2022, 1. a 2. den 9 - 15 h., 3. den 9 - 14 h., 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P103

Cena: 8 300 Kč  (s DPH 10 043 Kč)

Zvládání nátlakových taktik a manipulace při vyjednávání - 2denní

Lektor:  Mgr. Vanda Šmolíková

Datum:  11. - 12. srpna 2022, 1. den: 9 - 17 h. (oběd), 2. den: 9 - 16 h. (oběd), 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P044B

Cena: 10 600 Kč  (s DPH 12 826 Kč)

Tvorba rozpočtů a kalkulací - 2denní

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  15. - 16. srpna 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P083

Cena: 10 600 Kč  (s DPH 12 826 Kč)

Výběr zaměstnanců a jejich adaptace - 4denní

Lektor:  Mgr. Vanda Šmolíková, Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA

Datum:  15. - 18. srpna 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P122

Cena: 16 500 Kč  (s DPH 19 965 Kč)

Trénink výběrového rozhovoru

Lektor:  Mgr. Vanda Šmolíková

Datum:  15. srpna 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P122A

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Diagnostické metody použitelné při výběru zaměstnanců

Lektor:  Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA

Datum:  16. srpna 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P122B

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Argumentace - zvládání problematických situací pro mistry aneb „jak se dohodnout“ - 2denní

Lektor:  Ing. Tomáš Raška

Datum:  17. - 18. srpna 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P031

Cena: 10 600 Kč  (s DPH 12 826 Kč)

Jak na online nábory

Lektor:  Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA

Datum:  17. srpna 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P122C

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Adaptace a stabilizace zaměstnanců

Lektor:  Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA

Datum:  18. srpna 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P122D

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Jak efektivněji komunikovat a jednat s využitím principů transakční analýzy

Lektor:  Mgr. Petra Krupičková

Datum:  19. srpna 2022, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P046

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Jak řešit pohledávky a dostat co nejvíce peněz zpět

Lektor:  Mgr. Martin Zástěra

Datum:  19. srpna 2022, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P108

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Vedení lidí - jak jednat s lidmi v různých situacích - 2denní

Lektor:  Mgr. Alena Jáchimová

Datum:  22. - 23. srpna 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P020

Cena: 10 600 Kč  (s DPH 12 826 Kč)

Zdravý životní styl ve firmách

Lektor:  Mgr. Natálie Lorencová

Datum:  22. srpna 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P119

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Vydávání podnikového časopisu

Lektor:  Mgr. Natálie Lorencová

Datum:  23. srpna 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P003

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Management a vedení lidí pro nově a nedávno jmenované manažery - 2denní

Lektor:  Ing. Halka Baláčková, MBA, PCC

Datum:  24. - 25. srpna 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P014C

Cena: 10 600 Kč  (s DPH 12 826 Kč)

Personální controlling - výkony a náklady na zaměstnance

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  24. srpna 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P128

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Dlouhodobý majetek pro začátečníky od A až do Z - 2denní

Lektor:  Ivana Palečková

Datum:  25. - 26. srpna 2022, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P216

Cena: 7 500 Kč  (s DPH 9 075 Kč)

Datová schránka v praxi - prostředek elektronické komunikace s úřady

Lektor:  RNDr. Ing. Eva Urbanová

Datum:  26. srpna 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P035

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Copywriting - jak mít texty, které prodávají

Lektor:  Lucie Macháčková

Datum:  29. srpna 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P002

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Mzdové účetnictví v příkladech - komplexní výklad - 2denní

Lektor:  Ing. Růžena Klímová

Datum:  29. - 30. srpna 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P189

Cena: 4 800 Kč  (s DPH 5 808 Kč)

Time management - efektivní využití času a zvládání stresu v pracovním procesu - 2denní

Lektor:  Ing. Halka Baláčková, MBA, PCC

Datum:  30. - 31. srpna 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P062B

Cena: 10 600 Kč  (s DPH 12 826 Kč)

Jak měřit efektivitu vzdělávání - zkušenosti z praxe

Lektor:  Mgr. et Ing. Klára Leskovjan

Datum:  31. srpna 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P126

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Inovace v logistice a skladovém hospodářství

Lektor:  Peter Čurgali

Datum:  1. září 2022, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P092

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Získávání pracovníků pomocí sociálních sítí

Lektor:  Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA

Datum:  1. září 2022, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P123

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Trénink pohotových reakcí v komunikaci

Lektor:  Mgr. Vanda Šmolíková

Datum:  2. září 2022, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P039B

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Aktuality v pracovním právu

Lektor:  Mgr. Michal Vrajík

Datum:  2. září 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P137

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Účtování podle jednotlivých účtových tříd na praktických příkladech

Lektor:  Ing. Dana VANKEOVÁ

Datum:  9. září 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P215

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)

Mzdové účetnictví - aktuality a nejčastější chyby

Lektor:  Vladislava Dvořáková, DiS.

Datum:  16. září 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P188B

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)