Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ARCHIVACE DAT A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
pro personalisty a mzdové účetní

LIKVIDACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LIKVIDACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

obsah

 • Archivace dat
  • Právní předpisy
  • Evidence, uchovávání a vyřazování dokumentů
  • Základní pojmy – dokument, původce dokumentu, archiválie, archiv
   • Archivace digitální a analogová
   • Archivace dat jiným subjektem za úplatu
   • Ohlašovací povinnosti vůči OSSZ při ukončení činnosti zaměstnavatele
  • Spisová služba – jen upozornění na povinnost vést spisovou službu u veřejnoprávního původce

 

  • Archivační lhůty všech dokladů v rámci mzdové a personální agendy včetně odkazů na právní předpisy, např.
   • Mzdový list, doklady o pracovněprávních náležitostech
   • Účetní záznamy, doklady o srážkách ze mzdy, záznamy o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, nemocenském pojištění, ELDP, výplatní pásky, rekapitulace mezd, daňové doklady, atd.
   • Archiválie a jejich archivace – dokumenty uvedené v přílohách č. 1 a 2 zákona č. 499/2004 Sb.
 • Ochrana osobních údajů ve mzdové a personální oblasti
  • Právní úprava – nařízení GDPR, zákon č. 110/2019 Sb., zákon č. 111/2019 Sb.
  • Definice pojmů – osobní údaj, citlivý údaj (zvláštní kategorie osobních údajů), správce údajů, zpracovatel, pověřenec
  • Kdo musí mít pověřence
  • Zpracování osobních údajů, uchovávání osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů – kdy je nutný
  • Povinnosti při zpracování osobních údajů
  • Souhlas uchazeče o zaměstnání zařazeného do databáze potenciálních zaměstnanců se zpracováním osobních údajů
  • Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů
  • Vnitřní předpis o osobních údajích
  • Záznam o instruktáži o osobních údajích
  • Neoprávněné požadavky subjektu údajů
  • Předávání osobních údajů OSSZ
  • Povinnosti při zpracování citlivých údajů
  • Záznamy o zpracování
  • Likvidace osobních údajů
  • Správce a zpracovatel
  • Smlouva o ochraně os. údajů mezi správcem a zpracovatelem a její náležitosti
  • Úřad pro ochranu osobních údajů – dozorový úřad
  • Přestupky, správní delikty
  • Kamerový systém
  • Práva a povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s testováním zaměstnanců na onemocnění Covid 19, evidence o provedených testech a archivace těchto evidencí
  • Archivace dat a jejich ochrana
  • Osobní dotazníky
  • Inzerát a osobní údaje uchazeče o místo
  • Osobní spis a jeho obsah
 • Dotazy účastníků
Lektor

Ing. Růžena Klímová

specialistka a konzultantka mzdového účetnictví

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 21. října 2022

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P129

Kategorie kurzu: Mzdové účetnictví

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Změny ve mzdovém účetnictví v roce 2023

Lektor:  Ing. Růžena Klímová

Datum:  7. prosince 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P134B

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Změny ve mzdovém účetnictví v roce 2023

Lektor:  Ing. Růžena Klímová

Datum:  19. prosince 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P134C

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Změny ve mzdovém účetnictví v roce 2023

Lektor:  Ing. Růžena Klímová

Datum:  12. ledna 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P155A

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online