Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

BEHAVIORÁLNÍ VÝBĚROVÝ ROZHOVOR
- jak vybrat nejvhodnějšího (nikoliv nejlepšího) kandidáta

JAK ODHALIT LEŽ

JAK ODHALIT LEŽ

pro

Určeno pro personalisty a všechny, kteří vedou výběrové rozhovory, vybírají kandidáty na otevřené pozice, chtějí zefektivnit výběr zaměstnanců a vybrat toho NEJVHODNĚJŠÍHO, nikoliv nejlepšího.

cíl

 • Osvojit si dovednosti pro vedení výběrového rozhovoru založeného na zjišťování doložitelné schopnosti podávání výkonu
 • Naučit se vybrat nejvhodnějšího, nikoliv nejlepšího, kandidáta na danou pozici odpovídajícího v co největší míře kompetencím pozice
 • Naučit se získat, interpretovat a vyhodnotit relevantní a důležité informace od kandidáta díky kladení strukturovaných behaviorálních otázek propojených na kompetenční model či požadavky na konkrétní pozici
 • Procvičit si vedení rozhovoru

obsah

 • Behaviorální rozhovor – principy, struktura, význam a jeho výhody
 • Behaviorální forma rozhovoru jako metoda zjištění sebemotivace pracovníka
 • Budování atmosféry důvěry
 • Kladení behaviorálních otázek – druhy a formy otázek, vhodné a nevhodné typy otázek
 • Baterie otázek, tipy na vedení rozhovoru – konkrétní otázky – „kuchařka“ pro každého účastníka
 • Naslouchání odpovědím kandidáta, řeč těla, tón a volba slov
 • Pozorování řeči těla kandidáta, schopnost odhalit lež či částečnou pravdu
 • Způsob práce s obecnými odpověďmi kandidáta
 • Nácvik komunikační stránky vedení rozhovoru, prohlubování atmosféry důvěry a naslouchání, řeč těla, tón a volba slov

metody

Interaktivní seminář vedený formou diskuze, skupinové práce, nácvik vedení výběrového rozhovoru behaviorální metodou formou videotréninku, který společně s odborným rozborem poskytne konstruktivní a rozvojovou zpětnou vazbu a doporučení pro rozvoj.
Lektor

Mgr. Petra Šimková

pracuje jako lektorka a koučka od roku 2002. Prostřednictvím vzdělávacích programů a týmového koučování rozvíjí dovednosti zaměstnanců českých i zahraničních společností. Je autorkou blogu a elektronických knih v oblasti osobního rozvoje.

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 4. března 2019

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P105

Kategorie kurzu: Personalistika

Další kurzy lektora:

Trénink prezentačních dovedností - 4denní

Lektor:  Mgr. Petra Šimková

Datum:  14. - 15. srpna 2019, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P034B

Cena: 8 600 Kč  (s DPH 10 406 Kč)

Profesionální recepční a asistentka aneb chod recepce a kanceláře od A do Z

Lektor:  Mgr. Petra Šimková

Datum:  30. září 2019, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P043

Cena: 4 300 Kč  (s DPH 5 203 Kč)