Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb
v rámci EU a do a ze třetích zemí

null

pro

Určeno pro daňové poradce, finanční účetní a další pokročilé zájemce, přičemž budou vysvětleny postupy při posouzení jednotlivých plnění formou příkladů u obchodů mezi členskými zeměmi EU a třetími zeměmi.

cíl

Cílem semináře je praktické procvičení znalostí na 8 zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH. Příklady budou řešeny kolektivní formou. Po základním výkladu k problematice proběhne praktické procvičení znalostí na 8 zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH a závěrečný test, který bude zpracováván kolektivním způsobem.

obsah

Uplatnění DPH mezi členskými státy a třetími zeměmi na příkladech
 • Význam osoby „neusazené v tuzemsku“ podle § 4, její význam s ohledem na povinnost přiznat daň
 • Význam „identifikované osoby“ v § 6g – 6l, registrační povinnosti podle § 6 – 6l
 • Stanovení místa plnění u poskytovaných služeb (§ 9 – 10i)
 • Právní úprava přepravy zboží, právní úprava u služby na věci movité

 

 • Dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu, zasílání zboží § 8
 • Dovoz zboží ze třetí země § 23, vývoz zboží do třetí země § 66, základ daně § 38
 • Den uskutečnění plnění při vývozu
 • Povinnost přiznat daň při přijetí služby a při pořízení zboží z jiného členského státu
 • Úprava podávání Souhrnného hlášení u poskytovaných služeb § 102
 • Zrušení svobodných skladů, zrušení osvobozených plnění u svobodných pásem
 • Nová právní úprava přinášející „tuzemský“ reverse charge § 6c odst. 2
 • Problematika současné i nadcházející právní úpravy DPH v uvedené oblasti
 • Obsahem příkladů bude i kontrolní hlášení v oblasti intrakomunitárního plnění, reverse charge vyplývající z § 6c odst. 2 a uplatnění DPH ve svobodných pásmech

metody

Na vyřešení jednoho případu je stanoven čas pro samostatné plnění, i na vyhodnocení, zdůvodnění a vysvětlení. Zpracování příkladů i testových otázek probíhá kolektivním způsobem.
Lektor

JUDr. Svatopluk Galočík

specialista na problematiku DPH, spoluautor zákona o DPH

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 15. října 2020

Čas kurzu: 9-16 hod.

Kód kurzu: P132

Kategorie kurzu: Daně

Poptat jako firemní kurz

2 900 Kč (s DPH 3 509 Kč) , oběd