Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

DPH u dovozu a vývozu

null

 

Pracovní seminář k problematice uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží ve vazbě na aplikaci celních předpisů po změnách celních předpisů a zákona o DPH v roce 2019.

pro

Určeno pro pracovníky pověřené uplatňováním DPH ve firmách realizujících dovozy a vývozy zboží, případně celním deklarantům, kteří potřebují získat informace o souvislostech celních předpisů a zákona o DPH.

obsah

DPH při vývozu zboží:
 • Definice vývozu zboží z pohledu celních předpisů
 • Definice vývozu zboží coby předmětu daně dle zákona o DPH
 • Definice vývozce dle celních předpisů
 • Základ daně při vývozu zboží / statistická hodnota při dovozu zboží
 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) při vývozu zboží
 • Daňové doklady při vývozu zboží
 • Podmínky pro uplatnění osvobození vývozu od DPH ve vazbě na elektronické celní řízení při vývozu
 • Složitější případy vývozu – vývozy zboží dodávaného do třetí země s montáží nebo instalací, vývozy zboží prodávaného do jiných členských států EU, vývozy zboží propouštěného do režimu vývozu v jiném členském státě EU, umísťování zboží do svobodného pásma nebo skladu apod.
 • Příklady obchodních transakcí
 • Změny v roce 2019
 • Diskuze a odpovědi na dotazy účastníků
DPH při dovozu zboží:
 • Definice dovozu zboží z pohledu celních předpisů
 • Definice dovozu coby předmětu daně dle zákona o DPH
 • Definice deklaranta dle celních předpisů
 • Celní hodnota při dovozu zboží
 • Základ daně při dovozu zboží
 • Datum vzniku povinnosti přiznat DPH při dovozu zboží při běžném postupu celního řízení a při zjednodušených postupech v celním řízení
 • Daňové doklady při dovozu zboží
 • Osvobození dovozu zboží od cla a od DPH
 • Oprava základu daně při dovozu zboží
 • Složitější případy dovozu – dovozy zboží nakupovaného od osob registrovaných k DPH v jiných členských státech EU, dovozy zboží při jeho propuštění do celního režimu „po cestě“ v jiném členském státě EU apod.
 • Příklady obchodních transakcí
 • Diskuze a odpovědi na dotazy účastníků
Informace o osvobození služeb souvisejících s dovozem a vývozem dle § 69 zákona o DPH
Lektor

Marek Reinoha

poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 28. února 2020

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P093

Kategorie kurzu: Zahraniční obchod

Poptat jako firemní kurz

2 400 Kč (s DPH 2 904 Kč)

Další kurzy lektora:

Incoterms 2010 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů

Lektor:  Marek Reinoha

Datum:  19. listopadu 2019, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P059

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)

Intrastat - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním DPH

Lektor:  Marek Reinoha

Datum:  20. listopadu 2019, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P058

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)

Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů

Lektor:  Marek Reinoha

Datum:  9. prosince 2019, 14-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P061

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)