Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PRO NEFINANČNÍ MANAŽERY - 2denní

LETNÍ SEMINÁŘ
FINANČNÍ ANALÝZA

FINANČNÍ ANALÝZA

pro

Určeno pro zodpovědné manažery bez ekonomického vzdělání, nebo manažery nevyužívající v každodenní praxi své dříve nabyté znalosti v oblasti financí, vlastníky firem a všechny ty, kteří chtějí dobře rozumět ekonomické stránce svého podnikání.

cíl

Účastníci se zorientují v základních údajích, které o procesech v podniku poskytují účetní výkazy – majetek, výsledek hospodaření. Na tomto základě budou srozumitelně vysvětleny základní ekonomické pojmy, principy a postupy firemní ekonomiky a podán všeobecný přehled o finančním řízení podniku. Účastníci se také seznámí se základy finanční analýzy, díky níž budou moci rychle vyhodnotit ekonomickou situaci podniku.

obsah

 • Finanční řízení a plánování v současné podnikové praxi
 • Podniková ekonomika v praxi
  • Zdroje ekonomických dat – účetní výkazy
  • Jazyk podnikání – účetnictví z pohledu manažera
  • Manažerské ukazatele pro identifikaci finanční situace podniku
  • Role financí v rámci organizace
 • Účetní informace v řízení podniku
  • Ekonomická stránka podnikání – výnosnost, platební schopnost
  • Výkazy finančního účetnictví versus manažerské přehledy
 • Majetek a jeho zobrazení v rozvaze
  • Majetkové relace zachycující zdravé postavení podniku, pracovní kapitál
  • Hodnocení a řízení zadluženosti a schopnosti firmy dostát závazkům
 • Výsledky hospodaření
  • Náklady a ceny podniku
  • Výkaz zisku a ztráty a jeho praktické využití v řízení
  • Hodnocení aktivity a rentability podniku
 • Marže podniku a jejich sledování
  • Účelová versus druhová výsledovka
  • Volba vhodné oceňovací techniky a výpočet marží
  • Vztah zisku a peněz (výkaz o peněžních tocích a jeho využití v řízení)
 • Cash flow management
  • Hodnocení peněžních toků na bázi cash flow
  • Možnosti ovlivňování cash flow
  • Nástroje cash flow managementu
 • Finanční a ekonomické plánování
  • Rozbor ziskovosti a vlivů na hospodářský výsledek a peněžní tok
  • Aktivní řízení financování podniku – příklady úspěšných aplikací

metody

Interaktivní výklad – zapojování účastníků, minimum teorie, důraz na srozumitelnost. Praktická cvičení a výpočty – od schématických příkladů až po rozbor finančních ukazatelů a jejich ekonomickou interpretaci. Analýza modelových příkladů z praxe umožňující pochopení širších ekonomických souvislostí účetních a ekonomických dat v rámci činnosti podniku. Řízená diskuze – odborná zpětná vazba na podněty účastníků z praxe.
Lektor

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

finanční ředitelka ve vlastní společnosti zabývající se manažerským účetnictvím. Spolupracuje v oblasti řízení a zpracování fin. analýz s předním českým dodavatelem finančních služeb k realizaci optimalizačních projektů a restrukturalizačních plánů

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 14. - 15. srpna 2019

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P048

Kategorie kurzu: Ekonomický management

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Finanční řízení oběhu peněz a zásob ve firmě - jak si hlídat likviditu v praxi

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  17. června 2020, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P077

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Investiční rozhodování - návratnost a rentabilita investic

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  25. června 2020, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P079

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Jak si zefektivnit manažerské účetnictví

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  14. srpna 2020, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P048

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)