Košík je prázdný.

Československý daňový a účetní kongress

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

INTERNÍ KOMUNIKACE a jak sdělovat krizové informace,
aby to napáchalo co nejméně škody

ONLINE INTERNÍ KOMUNIKACE

ONLINE INTERNÍ KOMUNIKACE

pro

Určeno pro pracovníky PR oddělení, management, soukromou i státní sféru. Pro zaměstnance zodpovědné za interní komunikaci, manažery a majitele menších či větších podniků. Pro pracovníky komunikace a vedení v institucích státní správy a samosprávy.

obsah

  • Co je interní komunikace, proč se zaměstnanci aktivně komunikovat?
  • Strategie interní komunikace: její nastavení, cílové skupiny a jak je zaujmout, soulad interní komunikace s vizí firmy a firemní kulturou, měření interní komunikace
  • Nástroje interní komunikace: jak optimálně nastavit komunikační mix, využití tradičních vs. online nástrojů, interní periodika, akce a kampaně

 

  • Vnitropodnikový časopis: tiskem nebo elektronicky – výhody a nevýhody, grafika a layout časopisu, umístění obsahu na stránce, jak poskládat informace a sestavit rubriky, praktické tipy pro psaní čtivého článku, návaznost časopisu na další aktivity, jak se domluvit s grafikem a s tiskárnou, periodicita, distribuce
  • Online média interní komunikace: intranet, newslettery a hromadná korespondence, návaznost, efektivita, jak vytvořit efektivní intranet, newsletter a hromadný mail krok za krokem, prvky sociálních médií v interní komunikaci
  • Krizová interní komunikace: pravidla „one voice“ komunikace, co je krize v interní komunikaci, proč v době krize se zaměstnanci aktivně komunikovat, krizový tým a pravidla komunikace, jaké nástroje komunikace v době krize využít, jak a v jaké časové posloupnosti dochází ke sdělování klíčových informací o korporaci od jejího vedení směrem k zaměstnancům, synergie v komunikaci interního PR oddělení a oddělení HR, sjednocení interního a externího sdělení
  • Případová studie
Lektor

Mgr. Natálie Lorencová

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 9. ledna 2023

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P108

Kategorie kurzu: Personalistika

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Interní komunikace a jak sdělovat krizové informace, aby to napáchalo co nejméně škody

Lektor:  Mgr. Natálie Lorencová

Datum:  7. února 2024, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P083

Cena: 5 700 Kč  (s DPH 6 897 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online