Košík je prázdný.

Kongress Pracovní právo a personalistika 2024

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ
- pracovněprávní a mzdové aspekty

MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ

MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ

pro

Určeno pro mzdové účetní a personalisty.

obsah

PRACOVNĚPRÁVNÍ ASPEKTY – JUDr. Jaroslav Škubal (9.00 - 10.45 hod.)
 • Povinnosti zaměstnavatelů vůči těhotným zaměstnankyním (BOZP)
 • Právní úprava mateřské a rodičovské dovolené v zákoníku práce
 • Zástupy za zaměstnankyně na mateřské a rodičovské dovolené (pracovní poměry na dobu určitou)
 • Návraty z mateřské a rodičovské dovolené, zejména pokud jde o možné propouštění z organizačních důvodů 

 

(včetně nároků na odstupné odvislé od pravděpodobného výdělku) a povinnost zkrátit či jinak upravit pracovní dobu (pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele)
 • Návraty z mateřské a rodičovské i z pohledu práva zaměstnankyně na dříve vykonávanou pozici
 • Zvýšená ochrana zaměstnankyň na mateřské a rodičovské dovolené, pokud jde o propouštění, vysílání na pracovní cesty, úpravu pracovní doby, práci přesčas apod.
 • Možnost přivýdělků během mateřské a rodičovské dovolené, nárok na poskytování benefitů v jejich průběhu z pohledu pracovněprávních předpisů
 • Poskytnutí volna i po dosažení 3 let věku dítěte
MZDOVÉ ASPEKTY – Vladislava Dvořáková, DiS. (11.00 - 14.00 hod.)
 • Povinnosti ke státním institucím spojené s mateřskou a rodičovskou dovolenou – co je nutné ohlašovat a dokládat institucím při nástupu na MD a RD
 • Příjem v období mateřské nebo rodičovské dovolené – doplatek ročních odměn, nepeněžní plnění zúčtované v období MD a RD – například poskytnutí služebního automobilu k soukromým účelům v těchto dobách
 • Zdravotní pojištění a statut pojištěnce v období MD a RD – případný výkon práce v těchto obdobích a odvod pojistného ze vzniklého příjmu; změna zdravotní pojišťovny v průběhu mateřské a rodičovské dovolené
 • Nárok, správný nárok a čerpání dovolené a stanovení průměrného/pravděpodobného výdělku pro dovolenou mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou
 • Dopady exekučních/insolvenčních srážek v období mateřské dovolené – na MD a RD
 • Srážky na základě dohod mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem při nástupu na MD – srážky zúčtovávané zpětně – PHM, stravné aj.
 • Zpracování RZD zaměstnancům na mateřské nebo rodičovské dovolené
 • Srážky – výkony rozhodnutí doručené po dobu mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené; postup
 • Návrat zaměstnance po rodičovské dovolené a kratší stanovená pracovní doba a dopad do nároku na dovolenou
 • Kratší úvazky a pojistné na sociální zabezpečení – podmínky uplatnění slevy na pojistném za zaměstnavatele a konkrétní podmínky, které je nutné splnit pro uplatnění slevy ze strany zaměstnavatele, v jaké situaci je možné na slevu u pojistného na sociální zabezpečení dosáhnout, podmínky ohlašování na OSSZ takového pracovního poměru aj. zajímavosti z dané oblasti
 • Výplata odstupného při ukončení rodičovské dovolené dohodou z organizačních důvodů – stanovení pravděpodobného výdělku, ukončení výpovědí z organizačních důvodů – postup
 • Potvrzení pro pracovní úřady o výši průměrného nebo pravděpodobného čistého měsíčního výdělku u zaměstnanců, kteří čerpali v době zaměstnání mateřskou a rodičovskou dovolenou, při odchodu z organizace
 • Dotazy
Lektor

JUDr. Jaroslav Škubal

advokát, v rámci advokátní praxe vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě

Vladislava Dvořáková, DiS.

HR specialistka, mzdová a personální auditorka, zkušená lektorka v daných oblastech s dlouholetou praxí

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 22. května 2024

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P165

Kategorie kurzu: Mzdové účetnictví

Poptat jako firemní kurz

2 700 Kč (s DPH 3 267 Kč)

Další kurzy lektora:

Ukládání povinností zaměstnancům aneb možnosti interních dokumentů zaměstnavatelů a dohod se zaměstnanci

Lektor:  JUDr. Jaroslav Škubal

Datum:  23. ledna 2024, 14-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P133

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online