Košík je prázdný.

Kongress Pracovní právo a personalistika 2024

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

NÁHRADA ŠKODY V PRACOVNÍM PRÁVU

NOVINKA
null

 

SEMINÁŘ NEZAHRNUJE TÉMA ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

Pro

Určeno pro všechny pracovníky řešící v praxi oblast náhrady škody, zejména tedy statutární orgány, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, pracovníky personálních (HR) oddělení a pro mzdové účetní.

Cíl

Seminář je zaměřen na oblast náhrady škody v pracovněprávních vztazích s výjimkou odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Jde o oblast dynamickou, ke které existuje rozsáhlá soudní judikatura i praxe. 

 

Ať už jde o obecnou povinnost nahradit škodu, náhradu schodku na svěřených hodnotách či náhradu za ztrátu svěřených věcí, nebo na druhé straně třeba o náhradu újmy způsobené šikanou, nerovným zacházením či o náhradu škody na odložených věcechdopravních prostředcích, ukradených věcech apod., pro každého podnikového právníka, vedoucího pracovníka, personalistu i mzdovou účetní je dobré vědět, kdo, komu, kdy a v jaké výši je povinen škodu nahradit. Seminář je postaven na praktických případech jak z judikatury, tak z vlastní advokátní praxe lektora. Právě vzhledem ke zkušenostem lektora je do semináře zařazena též pasáž věnovaná praktickému procesu náhrady škody, od výzvy a uznání dluhu přes možnosti započtení či uzavření dohody o srážkách ze mzdy, až po vymáhání náhrady soudní cestou. Účastníci si ze semináře odnesou podrobnou znalost oblasti náhrady škody a jednotlivých případů, v nichž je zaměstnanec nebo zaměstnavatel povinen nahradit druhé straně škodu.

Obsah

 • Náhrada škody způsobené zaměstnancem
  • Obecná povinnost nahradit škodu – podmínky, limity a příklady
  • Náhrada škody při porušení prevenční povinnosti – podmínky, limity a příklady
  • Schodek na svěřených hodnotách včetně společné odpovědnosti za schodek – podmínky, limity a příklady
  • Ztráta svěřených věcí – podmínky, limity a příklady
 • Náhrada škody způsobené zaměstnavatelem
  • Obecná povinnost nahradit škodu – podmínky, limity a příklady
  • Náhrada škody vzniklé při odvracení hrozící škody – podmínky, limity a příklady
  • Ztráta svěřených věcí – podmínky, limity a příklady
 • Náhrada škody ve zvláštních případech
  • Předsmluvní odpovědnost
  • Nerovné zacházení, diskriminace, šikana, mobbing, bossing
  • Bezdůvodné obohacení a náhrada škody
 • Praktický postup, jak vymáhat náhradu škody, možnosti a alternativy
  • Projednání škody se zaměstnancem a s odborovou organizací
  • Uznání dluhu a splátkový kalendář
  • Započtení
  • Srážky ze mzdy
  • Soudní vymáhání

Metody

Výklad právní úpravy s uvedením případů z judikatury, z vlastní praxe lektora a modelových příkladů. Poskytnutí praktických doporučení a odpovědi na otázky účastníků k tématu semináře.
Lektor

Mgr. Michal Vrajík

advokát specializovaný na pracovní právo, doporučovaný mezinárodními asociacemi Chambers and Partners a Who´s Who Legal, člen Sekce pro pracovní právo České advokátní komory, člen představenstva spolku CzELA - české asociace advokátů specializující se na pracovní právo a člen spolku EELA - evropské asociace advokátů specializujících se na pracovní právo, spoluautor řady odborných publikací, článků a dvou komentářů k zákoníku práce, učebnice a několika monografií

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 24. května 2024

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P135

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz

2 700 Kč (s DPH 3 267 Kč)

Další kurzy lektora:

Aktuality v pracovním právu

Lektor:  Mgr. Michal Vrajík

Datum:  12. dubna 2024, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P124

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Agenturní zaměstnávání pohledem agentury i uživatele

Lektor:  Mgr. Michal Vrajík

Datum:  11. června 2024, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P139

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online