Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny
- interpunkce, větná stavba, výběr slov a slovních spojení

ZÁLUDNOSTI STYLISTIKY

ZÁLUDNOSTI STYLISTIKY

cíl

Seznámit se s častými stylistickými nedostatky.

obsah

Syntaktické jevy
  • Shoda přísudku s podmětem, zejména psaní i – y v příčestí minulém
  • Interpunkční čárka: podrobný výklad o kladení čárky v jednoduché větě a v souvětí
  • Ostatní interpunkční znaménka, zejména uvozovky a jejich umístění
  • Slovesné a jmenné vazby: chybné užití vazeb u vybraných slov, konkurence předložek na a v
  • Chyby ve větné stavbě: nevhodný slovosled, jmenné konstrukce, dlouhá souvětí

 

Výběr slov a slovních spojení
  • Slova spisovná a nespisovná: lze nespisovné výrazy používat v obchodní korespondenci?
  • Synonyma v obchodní korespondenci
  • Záludnosti v užívání zájmen
  • Nadbytečné užívání některých nevlastních předložek (např. v rámci)
  • Používání přejatých slov, míra jejich vhodnosti

metody

Výklad, procvičování jednotlivých jevů formou cvičení, odpovědi na konkrétní dotazy.
Lektor

PhDr. Ivana Svobodová

lingvistka

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 3. června 2022

Čas kurzu: 9-15 hod.

Kód kurzu: P071B

Kategorie kurzu: Rozvoj osobnosti

Poptat jako firemní kurz

2 900 Kč (s DPH 3 509 Kč)

Další kurzy lektora:

Obchodní korespondence z pohledu současné češtiny - 2denní

Lektor:  PhDr. Ivana Svobodová

Datum:  2. - 3. června 2022, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P071

Cena: 4 100 Kč  (s DPH 4 961 Kč)

Obchodní korespondence z pohledu současné češtiny - úprava dopisů a e-mailů, pravopis, tvarosloví

Lektor:  PhDr. Ivana Svobodová

Datum:  2. června 2022, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P071A

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)