Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny
- úprava dopisů a e-mailů, pravopis, tvarosloví

PRAVOPIS - PŘEHLED ZMĚN

PRAVOPIS - PŘEHLED ZMĚN

pro

Určeno pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v obchodní korespondenci a nechtějí se dopouštět formálních a jazykových chyb.

cíl

Osvojit si základní zásady pro vyhotovování úředních písemností na základě normy ČSN 01 6910. Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, zdokonalit se v českém pravopisu, tvarosloví a seznámit se s častými stylistickými nedostatky.

obsah

ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory
 • Přehled změn, které přinesla novela z r. 2014
 • Klasická a e-mailová korespondence: rozdíly a shody

 

Formální jevy
  • Uspořádání dopisu, jeho jednotlivé části
  • Psaní adres, data, časových údajů, peněžních částek, výčtů
  • Oslovení, pozdravné formulace
Pravopisné jevy
  • Psaní zkratek a značek
  • Psaní čísel a číselných výrazů
  • Pomlčka a spojovník
  • Psaní dohromady a zvlášť
  • Psaní i – y v některých slovech a tvarech
  • Psaní velkých písmen
  • Psaní přejatých slov
Tvaroslovné jevy
  • Tvary obecných podstatných jmen, ve kterých se často chybuje
  • Skloňování osobních jmen, zejména tvary 3. a 5. pádu
  • Tvary číslovek a zájmen, ve kterých se často chybuje
  • Slovesné tvary, ve kterých se často chybuje

metody

Výklad, procvičování jednotlivých jevů formou cvičení, odpovědi na konkrétní dotazy.
Lektor

PhDr. Ivana Svobodová

lingvistka

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 1. června 2023

Čas kurzu: 9-15 hod.

Kód kurzu: P067A

Kategorie kurzu: Rozvoj osobnosti

Poptat jako firemní kurz