Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

OBSLUHA MZDY A PLATU
- průměrný výdělek, srážky ze mzdy, zúčtování a výplata mzdy

SRÁŽKY ZE MZDY

SRÁŽKY ZE MZDY

 

 • Postup při výpočtu průměrného výdělku, hrubá mzda, odpracovaná doba, rozhodné období
 • Rozlišování mzdy a platu od nemzdových benefitů
 • Postup při sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas a dopad do průměrného výdělku
 • Započítávání složek mzdy poskytovaných za delší období do PV a krácení za neodpracovanou dobu
 • Pravděpodobný výdělek
 • Průměrný výdělek (PV) čistý a hrubý, hodinový a měsíční (daňový bonus, slevy na dani, přeplatek na dani aj.), průměrný výdělek při změně týdenní pracovní doby a průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

 

 • Průměrný výdělek a nejnižší úroveň zaručené mzdy (novela ZP 2020)
 • Zvláštnosti průměrného výdělku u zaměstnanců ve státní službě
 • Kontroly Úřadu práce na výpočet PV
 • Použití PV pro účely mezd a platů, vč. placení přesčasů a svátků (časté nejasnosti), náhrady mzdy při překážkách v práci a za dovolenou (podle novely ZP od r. 2021), náhrady škody a odstupného
 • Poskytování náhrady mzdy zaměstnanci po dobu prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti – výpočet redukovaného průměrného výdělku, možnosti nadstandardního zvýšení náhrady mzdy, daňové souvislosti, zvláštní postup u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, přechod do nemocenského
 • Srážky ze mzdy podle zákoníku práce a postup podle občanského soudního řádu (OSŘ), z jakých příjmů se sráží, srážky pro zaměstnavatele, exekuce, srážky z odstupného (novela OSŘ), nezabavitelné částky a výpočet srážek po systémových změnách, aktuální nezabavitelné částky, srážky z dávek nemocenského pojištění
 • Dohody o srážkách ze mzdy podle občanského zákoníku
 • Přikázání jiné peněžité pohledávky a jeho zákaz u daňového bonusu, nepostižitelnost chráněného bankovního účtu
 • Započtení pohledávky zaměstnavatele vůči mzdě zaměstnance, nová judikatura Nejvyššího soudu
 • Srážky při oddlužení (tzv. osobním bankrotu), výkladové problémy a rozpory, novely insolvenčního zákona
 • Povinnost součinnosti vůči soudním exekutorům po novele exekučního řádu, soudům, úřadům a insolvenčním správcům
 • Zúčtování mzdy podle evidence odpracované doby
 • Splatnost a výplata mzdy (platu), pravidla bezhotovostní výplaty, prodlení zaměstnavatele a jeho důsledky – úroky z prodlení
 • Některé další souvislosti s občanským zákoníkem – zákaz použití některých ustanovení ve vztahu ke mzdě a platu
Lektor

JUDr. Bořivoj Šubrt

předseda AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 24. listopadu 2022

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P130

Kategorie kurzu: Mzdové účetnictví

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Srážky ze mzdy

Lektor:  JUDr. Bořivoj Šubrt

Datum:  13. ledna 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P157A

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Zákoník práce a související zákony

Lektor:  JUDr. Bořivoj Šubrt

Datum:  27. ledna 2023, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P129A

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Zákoník práce pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky

Lektor:  JUDr. Bořivoj Šubrt

Datum:  8. února 2023, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P130

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online