Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ
hmotného a nehmotného majetku

REZERVY NA OPRAVY

REZERVY NA OPRAVY

pro

Určeno pro pracovníky ekonomických i technických úseků.

 

Seminář bude veden ve znění právních předpisů platných pro rok 2021.
Seminář je postaven na maximálním množství konkrétních případů a jejich variant s rozšířeným prostorem pro problematiku různých zásahů na nemovitostech.

obsah

 • Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací
 • Definice opravy hmotného a nehmotného majetku
 • Opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém

 

 • Tvorba a čerpání rezervy na opravy hmotného majetku
 • Technické zhodnocení na majetku vlastním – definice
 • Technické zhodnocení, které lze zahrnout do daňových nákladů ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP
 • Technické zhodnocení provedené nájemcem nad rámec nájemného, odpisování technického zhodnocení provedeného nájemcem
 • Technické zhodnocení provedené jinou osobou než nájemcem nebo uživatelem
 • Nájemné hrazené formou oprav či technického zhodnocení provedeného nájemcem
 • Odkoupení majetku, na kterém nájemce provedl technické zhodnocení
 • Opravy a technické zhodnocení provedené na nehmotném majetku
 • Technické zhodnocení provedené na solárních zařízeních
 • Nástavby, přístavby, stavební úpravy
 • Rekonstrukce, modernizace
 • Nedílná součást budov a staveb, samostatná movitá věc
 • Judikatura Nejvyššího správního soudu
V případě, že do doby realizace semináře dojde k případným legislativním úpravám dotčených právních předpisů, budou tyto změny zahrnuty do výkladu a bude jim věnována zvýšená pozornost.
Lektor

Ing. Ilona Součková

specialistka na daň z příjmů právnických osob

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 20. září 2021

Čas kurzu: 9-13 hod.

Kód kurzu: P167

Kategorie kurzu: Finanční účetnictví

Poptat jako firemní kurz