Košík je prázdný.

Kongress Pracovní právo a personalistika 2024

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad - 2denní

NOVELA
PŘEKÁŽKY V PRÁCI

PŘEKÁŽKY V PRÁCI

Pro

Určeno pro všechny zaměstnavatele a pro ty jejich pracovníky, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem. Zejména pro vedoucí zaměstnance, pracovníky personálních (HR) oddělení a pro mzdové účetní.

Cíl

Cílem semináře je poskytnout přehled platných pravidel při zaměstnávání a upozornit rovněž na zamýšlené a zvažované změny pracovněprávních předpisů. V rámci semináře budou postupně probrány klíčové oblasti zákoníku práce. Základy právní úpravy budou doplněny praktickými poznámkami a příklady jak ze soudní praxe, tak z advokátní praxe přednášejícího. Seminář tedy bude zaměřen na základní orientaci v zákoníku práce a na možnosti, které zaměstnavatelům aktuálně nabízí.

Obsah

  • Vznik pracovního poměru (pracovní smlouva, zkušební doba, doba určitá)
  • Změny pracovního poměru (převedení na jinou práci, pracovní cesta, dočasné přidělení)
  • Skončení pracovního poměru (dohoda, výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době, odstupné)
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti)
  • Pracovní doba (délka, rozvržení, práce přesčas, evidence pracovní doby, doby odpočinku)
  • Odměňování (mzda, plat, odměna z dohody, zákonné příplatky, minimální mzda, zaručená mzda)
  • Překážky v práci (výběr nejdůležitějších překážek v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele)
  • Dovolená (druhy dovolené, výměra dovolené, odpracované doby, čerpání, proplácení a krácení dovolené)
  • Náhrada škody (skutkové podstaty, limity, rozsah náhrady škody, způsob náhrady škody)

Metody

Výklad právní úpravy s uvedením případů z judikatury, z vlastní praxe lektora a modelových příkladů. Praktická doporučení a odpovědi na otázky účastníků k tématu semináře.
Lektor

Mgr. Michal Vrajík

advokát specializovaný na pracovní právo, doporučovaný mezinárodními asociacemi Chambers and Partners a Who´s Who Legal, člen Sekce pro pracovní právo České advokátní komory, člen představenstva spolku CzELA - české asociace advokátů specializující se na pracovní právo a člen spolku EELA - evropské asociace advokátů specializujících se na pracovní právo, spoluautor řady odborných publikací, článků a dvou komentářů k zákoníku práce, učebnice a několika monografií

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 26. - 27. října 2023

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P102

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Aktuality v pracovním právu

Lektor:  Mgr. Michal Vrajík

Datum:  12. dubna 2024, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P124

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Náhrada škody v pracovním právu

Lektor:  Mgr. Michal Vrajík

Datum:  24. května 2024, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P135

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Agenturní zaměstnávání pohledem agentury i uživatele

Lektor:  Mgr. Michal Vrajík

Datum:  11. června 2024, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P139

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online