Košík je prázdný.

Československý daňový a účetní kongress

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

Překážky v práci a další volno nad rámec zákoníku práce
(sick days a další) - mzdové a personální souvislosti

PŘEKÁŽKY S NÁHRADOU A BEZ NÁHRADY

PŘEKÁŽKY S NÁHRADOU A BEZ NÁHRADY

pro

Určeno pro personalisty a mzdové účetní, které si chtějí projít problematiku překážek v práci velmi podrobně a ujasnit si rozdíl, kdy zaměstnanci poskytujeme překážky s náhradou a bez náhrady. Dále pro vedoucí zaměstnance a další pozice, které se zabývají rozšiřováním možností benefitů formou rozsáhlejšího přístupu k flexibilitě pracovní doby a různých druhů volna u zaměstnavatelů.

cíl

 • Podrobně projít překážky v práci jak na straně zaměstnance, tak i na straně zaměstnavatele a upřesnit si, co je zaměstnavatel povinen nejen evidovat, ale s jakými náklady je překážka spojena. Upřesnit si, kdy je možné ve vztahu k určité překážce, ještě nad rámec překážky, přemýšlet nad oblastí zdravotního pojištění. Propojit si i možnosti, které případně navazují i na zákon o dani z příjmu za určitých okolností.

 

 • Poukázat na základní nepřítomnosti dle zákoníku práce s návazností na další možnosti „překážek v práci nebo volna“ v rámci pracovní doby mimo zákoník práce a na požadavky zaměstnavatelů přinášet další zajímavé formy volna pro zaměstnance. Možnosti proveditelnosti a dopady do evidence takového volna – vztah k zúčtování mzdy a dalším oblastem.

obsah

 • Překážky na straně zaměstnance – za jakých okolností vzniká překážka na straně zaměstnance, jak má zaměstnanec překážku prokazovat, jaká překážka v práci je bez plnění a kde má naopak zaměstnanec nárok na náhradu mzdy nebo platu, osobní překážky dle nařízení vlády, jiné osobní překážky v práci dle § 199 ZP a následující
 • Překážky na straně zaměstnavatele – za jakých okolností vzniká překážka na straně zaměstnavatele a jaké povinnosti jsou s danými překážkami spojené na straně zaměstnavatele
 • Pracovní doba – vztah na zúčtování překážek v práci, důležitost nastavení správné pracovní doby – plán směn, rozdíly v zúčtování překážek – pevně stanovená směna a pružná pracovní doba
 • Dovolená a překážky v práci – nárok na dovolenou za překážky v práci jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele – které překážky jsou náhradní doby plně započitatelné a částečně započitatelné (limitované)?
 • Sick days – zdravotní volno nebo jiné další volno poskytované zaměstnavatelem – evidence odpracované a neodpracované doby ve vztahu k nepřítomnosti zaměstnance
 • Modely poskytování – pevně stanovený nárok na rok/půlrok/čtvrtletí/měsíc, dynamický vznik nároku, celkový rozsah nejčastěji volený zaměstnavateli
 • „Osobní volno“ poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem – neúčelové – zaměstnanec neuvádí důvody, volno poskytované nad rámec zákoníku práce
 • Osobní volno versus překážky v práci dle § 199 zákoníku práce – neplacené volno a vztah k odvodu zdravotního pojištění
 • Osobní volno – placené/neplacené – vztah nejen ke zdravotnímu pojištění, dopad do oblasti důchodového pojištění
 • Osobní volno a pružná pracovní doba/pevně stanovená směna
 • Druhy volna/nepřítomností jako benefit u zaměstnavatele a dopady do nároku na dovolenou – náhradní doby započitatelné nebo nezapočitatelné?
 • Jak je vhodné stanovit v rámci zaměstnavatele dny volna nad rámec zákoníku práce?
 • Zkušební doba a vliv celodenních překážek dle ZP
 • Pracovní poměr a dohody konané mimo pracovní poměr – kdy a jakého pracovněprávního vztahu se překážky týkají a případně za jakých okolností můžeme poskytnout nad rámec zákoníku práce a prováděcích nařízení
 • Smlouvy o výkonu funkce – sjednané „překážky“ ve smlouvách o výkonu funkce
 • Dotazy, diskuze
Lektor

Vladislava Dvořáková, DiS.

HR specialistka, mzdová a personální auditorka, zkušená lektorka v daných oblastech s dlouholetou praxí

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 15. listopadu 2022

Čas kurzu: 9-15 hod.

Kód kurzu: P132

Kategorie kurzu: Mzdové účetnictví

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Průměrný a pravděpodobný výdělek v praxi - výpočty a použití

Lektor:  Vladislava Dvořáková, DiS.

Datum:  13. října 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P132

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Práce z domova, práce na zavolanou, sdílená pracovní místa - z pracovněprávního a mzdového pohledu

Lektor:  JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., Vladislava Dvořáková, DiS.

Datum:  10. listopadu 2023, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P115

Cena: 3 700 Kč  (s DPH 4 477 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Přehled činností mzdového účetnictví pro personalisty a další zájemce, kteří nejsou mzdové účetní - 2denní

Lektor:  Vladislava Dvořáková, DiS.

Datum:  14. - 15. listopadu 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P100

Cena: 5 700 Kč  (s DPH 6 897 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online