Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

null

pro

Určeno pro účetní a vedoucí pracovníky ekonomických útvarů s dobrou znalostí účetnictví.

obsah

 • Obsah účetní závěrky – rozvaha, výsledovka, výkaz o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a příloha
 • Náležitosti účetní závěrky
 • Rozsah sestavení účetní závěrky
 • Rozvahový den
 • Ověřování účetní závěrky auditorem
 • Výroční zpráva

 

 • Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy
 • Úschova účetní závěrky
 • Inventarizace majetku a závazků
 • Závěrkové operace
  • Ocenění majetku a závazků na reálnou hodnotu
  • Kurzové rozdíly
  • Časové rozlišení nákladů a výnosů
  • Odpisy majetku
  • Tvorba a zúčtování opravných položek
  • Tvorba a zúčtování rezerv
  • Výpočet a zaúčtování odložené daně
 • Oprava chyb minulých účetních období
Lektor

Ing. Jana Pilátová

auditorka, daňová poradkyně, prezidentka Svazu účetních

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 28. ledna 2019

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P177

Kategorie kurzu: Finanční účetnictví