Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ

Cíl

Vysvětlit rozdíl mezi opravou (jednorázový náklad) a technickým zhodnocením (náklad v poměrné výši formou odpisu).  

Obsah

Daňový pohled

 

  • Vymezení základních pojmů a vzájemné vazby, včetně vazby na občanský zákoník
  • Věc, součást věci, příslušenství věci
  • Movité a nemovité věci
  • Obchodní majetek

 

  • (Dlouhodobý) hmotný a nehmotný majetek
  • Rozdíl mezi udržováním a opravami hmotného majetku
  • Odlišnost vymezení technického zhodnocení u hmotného a nehmotného majetku
  • Opravy a udržování jako daňový náklad
  • Vliv technického zhodnocení na ocenění majetku, odpisování technického zhodnocení
  • Opravy, technické zhodnocení a DPH (nárok na odpočet daně, úpravy odpočtu daně)
  • Nepeněžní příjmy v souvislosti s opravami a technickým zhodnocením

 

Účetní pohled (v účetnictví podnikatelských subjektů)

 

  • Vymezení technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – rozdíly oproti dani z příjmů
  • Účtování nákladů (výdajů) charakteru technického zhodnocení
  • Časté chyby

 

Program bude připraven podle aktuálního právního stavu.
Lektor

Ing. Petr Kout, CSc.

daňový poradce

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 31. října 2023

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P181B

Kategorie kurzu: Finanční účetnictví

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Účetní a daňové aktuality a změny 2023/2024

Lektor:  Ing. Petr Kout, CSc.

Datum:  29. ledna 2024, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P182

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Účtování o majetku pro mírně pokročilé - 3denní

Lektor:  Ing. Petr Kout, CSc., RNDr. Ivan Brychta

Datum:  26. února 2024 9 - 15h, 28. března 2024 9 - 14h, 12. dubna 2024 9 - 14h, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P202/1

Cena: 7 900 Kč  (s DPH 9 559 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Nehmotný a hmotný majetek - účetní a daňové aspekty

Lektor:  Ing. Petr Kout, CSc.

Datum:  26. února 2024, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P202/1A

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online