Košík je prázdný.

Kongress Pracovní právo a personalistika 2024

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

TVORBA ROZPOČTŮ A KALKULACÍ - 2denní

LETNÍ SEMINÁŘ
ROZBOR ZISKOVOSTI

ROZBOR ZISKOVOSTI

Pro

Určeno pro podnikatele, finanční manažery a jejich spolupracovníky, začínající pracovníky controllingu, ale i pro nefinanční manažery, kteří se na tvorbě kalkulací a rozpočtů podílejí a potřebují se v nich vyznat. Doporučujeme i pro všechny zájemce o novinky v této oblasti.

Cíl

Představit tvorbu rozpočtů a kalkulací a jejich vzájemné souvislosti co možná nejsrozumitelnějším způsobem, přinést vhled do finančních informací o firmě, získat orientaci v možnostech tvorby rozpočtů firmy v souladu s organizační 

 

strukturou firmy a vhodných metodách kalkulací tak, aby se 

 

rozpočty a kalkulace staly skutečným nástrojem pro řízení, a rovněž umožnit efektivní vedení a kontrolu na základě sestavených rozpočtů a porovnání plánových a výsledných kalkulací.

Obsah

  • Užitečnost rozpočtů, rozpočty a kalkulace v neúčetní praxi
  • Finanční řízení: současné pojetí finančního řízení ve firmách a jeho limity, vymezení principů a zásad rozpočtování, rozpočetnictví a systém řízení firmy
  • Celofiremní a střediskové rozpočty: hodnotové plánování a rozpočetnictví, vztahy mezi vnitrofiremními útvary, časová koordinace, kontrola rozpočtů a analýza odchylek
  • Rozpočtová rozvaha a výsledovka a informace v nich obsažené, využitelnost v manažerské praxi
  • Základní finanční ukazatele: marže a jejich sledování, příspěvky na úhradu, rozbor ziskovosti a vlivů na hospodářský výsledek a peněžní tok
  • Kalkulace: druhy kalkulací a jejich využití v různých firemních otázkách podle účelu použití pro definování nákladů na jednotku jednotlivých výkonů tak, aby firma v součtu neprodělala, a pro rozhodování o sortimentní skladbě tak, aby firma maximalizovala možný zisk
  • Cenotvorba: význam rozpočtování pro cenové kalkulace, zdůvodnění ceny, moderní metoda ABC, náklady přímé a nepřímé, jejich plánování a metody jejich rozpočtování
  • Řízení plánovacího procesu: operativní plány činnosti firmy, mimořádné plány a rozpočty, využití metody „řízení podle cílů“ (MBO – management by objectives)
  • Tradiční vs. moderní systémy rozpočtování: omezení a nedostatky tradičních systémů, nové přístupy k rozpočetnictví – rozpočtování podle aktivit (activity-based budgeting), koncept BB (beyond budgeting), ZBB (zero-based budgeting)
  • Argumentace pro aktivní řízení financování firmy: hlavní důvody pro tvorbu rozpočtů a kalkulací a jejich aktivní využívání, příklady úspěšných firem

Metody

Interaktivní výklad, názorné příklady, modelové situace, řízená diskuze.
Lektor

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

ve své vlastní společnosti se věnuje poradenství v otázkách controllingu a finančního řízení a současně působí jako školitelka ekonomických témat a interim finanční ředitelka ve firmách různých oborů a velikostí, nejčastěji řeší praktické otázky finančního zdraví, řízení cash flow, kalkulací, tvorby rozpočtů a finančních plánů

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 19. - 20. srpna 2024

Čas kurzu: 9-16 hod.

Kód kurzu: P076

Kategorie kurzu: Ekonomický management

Poptat jako firemní kurz

11 400 Kč (s DPH 13 794 Kč) , oběd

Další kurzy lektora:

Personální controlling pro pokročilé - rozdělení zaměstnanců do kategorií a přínos každého z nich firmě

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  22. února 2024, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P116

Cena: 5 700 Kč  (s DPH 6 897 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Digitální vychytávky - jak si usnadnit pracovní i osobní život - sdílení, spolupráce, synchronizace, automatizace

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  11. března 2024, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P057

Cena: 5 700 Kč  (s DPH 6 897 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Finanční controlling - moderní metody v příkladech

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  14. března 2024, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P071

Cena: 5 700 Kč  (s DPH 6 897 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online