Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY malého rozsahu

pro

Určeno pro zadavatele, dodavatele a poradce, kteří se při své práci setkávají zejména s veřejnými zakázkami malého rozsahu (VZMR).

cíl

Většina školení o veřejných zakázkách se zaměřuje na podrobný výklad zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), tedy na nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky. Celá řada zadavatelů a jejich pracovníků se však z důvodu své velikosti či charakteru nákupů, které mají na starosti, setkává ponejvíce s veřejnými zakázkami malého rozsahu (dodávkami a službami do 2 mil. Kč bez DPH a stavebními pracemi do 6 mil. Kč bez DPH). 

 

Jejich zadávání zákon reguluje jen prostřednictvím základních zásad v § 6, které ovšem nejsou blíže konkretizovány. Zadavatelé si často nejsou jisti, jak mají postupovat, aby tyto zásady dodrželi, resp. které povinnosti a postupy ze zákona mají rovněž používat. Seminář se proto bude zaměřovat pouze na tyto postupy. Cílem je probrat nejenom teorii, ale rovněž praktické příklady připravené lektorem a konkrétní problémy a zkušenosti účastníků.

obsah

 • Vymezení, aplikovatelná ustanovení ZZVZ
 • Základní zásady
  • Rovné zacházení
  • Nediskriminace
  • Transparentnost
  • Přiměřenost
 • Druhy VZMR
 • Stanovení předpokládané hodnoty u VZMR
 • Vztah VZMR k uzavírání smluv dle občanského zákoníku
 • Konkrétní varianty postupů při zadávání VZMR (otevřená výzva, uzavřená výzva, kombinovaná výzva)
 • Kdy mohu zadat VZMR napřímo?
 • Příprava zadávací dokumentace u VZMR
 • Další zákonné povinnosti
 • Možnosti obrany při zadávání VZMR
 • Dotazy a diskuze nad praktickými problémy účastníků (průběžně)

poznámka


Účastníci mohou své dotazy a problémy zasílat rovněž předem, a to e-mailem na adresu studiow@studiow.cz.
Lektor

Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.

právník specializující se na právo veřejných zakázek

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 3. prosince 2020

Čas kurzu: 14-17 hod.

Kód kurzu: P068

Kategorie kurzu: Obchodní právo

Poptat jako firemní kurz