Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ZÁKONÍK PRÁCE, praktické dopady novely
a výhled změn pro rok 2022

ONLINE SEMINÁŘ
PROBLÉMOVÉ OTÁZKY Z PRAXE

PROBLÉMOVÉ OTÁZKY Z PRAXE

pro

Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů.

cíl

Seznámit účastníky kurzu se změnami v pracovněprávních předpisech.

obsah

 • Aktuální informace z legislativy – důležité změny v zákoníku práce a souvisejících předpisech, aktuality v roce 2021 a předpoklad změn pro rok 2022
 • Zkušenosti z nové úpravy dovolené a problémy s tím spojené – sporné situace, příklady výpočtů, problémy v oblasti zápočtu překážek v práci, zaokrouhlování a krácení, změny délky pracovní doby v průběhu kalendářního roku, dovolená čerpaná po mateřské dovolené, tzv. nadúvazková práce, přečerpání dovolené aj.

 

 • Odměňování – aplikační problémy v roce 2021 a výhled změn pro rok 2022
 • Zkušenosti z nové úpravy doručování písemností a dopady na zaměstnavatele i zaměstnance
 • Poznatky z nové úpravy doložky odvolatelnosti – jak sjednávat, případy dobré praxe, den účinnosti odvolání z funkce
 • Dílčí změny v oblasti náhrady škody – navýšení částek odškodnění za pracovní úrazy, nový způsob valorizace, rozšíření okruhu osob
 • Sdílené pracovní místo a zkušenosti s jeho uplatňováním, vzor dohody ve variantách
 • Přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích – výhody a nevýhody změny právní úpravy ve vazbě na tzv. hospodářskou jednotku, podmínky přechodu
 • Dílčí změny v oblasti překážek v práci – sportovní soustředění, jak dokladovat, výše náhrady mzdy atd.
 • Problémové otázky z praxe – výkon jiné výdělečné činnosti, práce z domova, atypické formy rozvržení pracovní doby, práce přesčas a práce ve svátek, pracovní poměry na dobu určitou, zkušební doba, vyrovnávací období
 • Přehled aktuálních rozhodnutí Nejvyššího soudu a jejich dopad na praktické uplatňování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů
 • Diskuze, zodpovězení dotazů 

metody

Výklad na příkladech z praxe, interaktivní diskuze.
Lektor

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

advokát se specializací na pracovní právo, zprostředkovatel pracovněprávních sporů, člen Kolegia expertů AKV Praha

Místo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 3. prosince 2021

Čas kurzu: 9-13 hod.

Kód kurzu: O095

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Pasti na zaměstnance a zaměstnavatele v souvislosti se vznikem, změnou a skončením pracovního poměru

Lektor:  JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

Datum:  25. února 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P142

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)

Praktické příklady a cvičení z pracovního práva po novele zákoníku práce

Lektor:  prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

Datum:  16. března 2022, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P138

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

Pracovněprávní dokumenty a jejich náležitosti

Lektor:  JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

Datum:  25. března 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P141

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)