Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR
- z pohledu pracovního a imigračního práva

NOVINKA
ZAMĚSTNANECKÉ KARTY, MODRÉ KARTY

ZAMĚSTNANECKÉ KARTY, MODRÉ KARTY

pro

Určeno pro personalisty, manažery a podnikové právníky, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí.

cíl

  • Představit základní principy zaměstnávání cizinců na území ČR včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU a cizinců z tzv. třetích států
  • Seznámit s nejdůležitějšími změnami uvedenými poslední novelou zákona o pobytu cizinců (změny zaměstnavatele, zavedení mimořádného pracovního víza, povinné adaptačně-integrační kurzy, změny v notifikační a evidenční povinnosti vůči Úřadu práce), jež transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2016/801/EU

 

  • Vysvětlit problematiku získávání zaměstnaneckých karet, rozdílu duální a neduální zaměstnanecké karty a s tím související výklad o výjimkách a odchylkách od standardních postupů
  • Účastníci budou dále upozorněni na příslušné povinnosti vůči státním úřadům

 


Seminář není zaměřen na daňové otázky a obecné otázky sociálního a zdravotního pojištění, včetně některých specifických otázek (odborná způsobilost u lékařských povolání či grantové dohody a další podmínky u výzkumných pracovníků).

obsah

  • Úvod do problematiky – v rámci úvodu budou představeny jednotlivé předpisy, které se vztahují k výkonu práce cizinců na území ČR včetně přehledu změn, které přinesla poslední novela zákona o pobytu cizinců v oblasti zaměstnávání cizinců
  • Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků – v rámci této části budou účastníci seznámeni se zvláštním postavením občanů EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků na území ČR – podrobněji bude rozebrána definice rodinného příslušníka občana EU, povinnosti vůči státním úřadům, včetně možnosti těchto občanů žádat o přechodný pobyt
  • Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států – hlavní část bude věnována specifikům zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států, konkrétně postupu při vyřizování zaměstnaneckých karet a zvláštním právům z nich vyplývajících, včetně postupu při jejich prodlužování a novému procesu informování Ministerstva vnitra ČR ohledně změny zaměstnavatele a pracovního zařazení cizince – účastníci budou upozorněni na případy, kdy je nutné i nadále vyřizovat povolení k zaměstnání, a na rozdíl mezi duální a neduální zaměstnaneckou kartou včetně výjimek, které zaměstnavatelé mohou využívat u některých skupin cizinců – účastníci budou upozorněni na praktické problémy, které mohou nastat v rámci jednotlivých typů řízení
  • Výjimky a zvláštní povolení – tato část bude věnována alternativním postupům týkajícím se modré karty, karty vnitropodnikově převáděného zaměstnance, povolení pro sezónní zaměstnance, proceduře vysílání za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace a dále zvláštním vládním programům usnadňujícím řízení ve specifických případech (programy Kvalifikovaný zaměstnanec, Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Klíčový a vědecký personál)
  • Závěr a diskuze – posledním bodem semináře je diskuze s účastníky související s přednášenou problematikou, tento bod bude záviset na zájmu účastníků s tím, že lektor zodpoví případné otázky již v průběhu semináře
Lektor

Mgr. Matěj Daněk

advokát

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 25. září 2020

Čas kurzu: 9-14:30 hod.

Kód kurzu: P101

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz

2 700 Kč (s DPH 3 267 Kč)