Košík je prázdný.

Kongress Pracovní právo a personalistika 2024

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR ZE VŠECH POHLEDŮ VČETNĚ ZMĚN
- komplexní výklad

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OBČANŮ EU A TŘETÍCH STÁTŮ

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OBČANŮ EU A TŘETÍCH STÁTŮ

 

VÝKLAD Z POHLEDU CIZINECKÉHO, PRACOVNÍHO PRÁVA, ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Pro

Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat a jak splnit všechny související povinnosti.

Cíl

Přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců v České republice ze všech pohledů, tj. s ohledem na cizinecké a pracovní právo, na sociální zabezpečení a zdanění zaměstnanců v České republice. Každé z problematik

 

 je věnována třetina semináře. Část výkladu bude věnována i členům statutárních orgánů. Výklad je doplněn názornými příklady, které přednášející interaktivně řeší s účastníky. Výklad bude věnován i práci z domova v zahraničí a daňovým a pojistným dopadům.

Obsah

 • Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně vztahují
 • Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků
 • Zaměstnávání občanů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska po Brexitu
 • Zaměstnávání občanů třetích států v ČR a novela zákona o pobytu cizinců od 1. 7. 2023 a další plánované novely (zaměstnanecká karta, modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, Schengenské vízum, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, další speciální režimy), vládní programy ekonomické migrace, nový vládní program na digitální nomády
 • Povolení k zaměstnání a výjimky, kdy jej zaměstnanec ze třetího státu nepotřebuje
 • Zaměstnávání občanů Ukrajiny v České republice (standardní zaměstnanci versus uprchlíci, specifická pravidla, jak se v tom vyznat)
 • Vyslání zaměstnanců do ČR z jiných členských států k českému zaměstnavateli (minimální pracovněprávní podmínky a ručení českého subjektu, notifikační povinnosti vysílajícího zaměstnavatele)
 • Povinnosti zaměstnavatelů vůči cizincům a úřadu práce a sankce za jejich neplnění
 • Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění u zaměstnanců z členských států EU, EHP a Švýcarska, Nařízení 883/2004 a 987/2009, osoby, na které se nařízení vztahují, určení, kam platit pojistné (zaměstnání v jednom státě, vyslání, souběžně vykonávaná činnost ve více členských státech)
 • Rámcové dohody na home office v zahraničí – jaké jsou podmínky výjimek a kdy lze využít
 • Postup při získání formuláře A1 a povinné náležitosti
 • Zdravotní péče a rozsah nároku na ni v různých situacích
 • Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy – kam platit pojištění
 • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění
 • Zdanění příjmů zaměstnanců v ČR (zaměstnanec, který uzavřel smlouvu se zaměstnavatelem v ČR, vyslaný zaměstnanec do ČR zahraniční společností, mezinárodní pronájem pracovní síly, agentury práce)
 • Home office v zahraničí a jeho dopady
 • Výpočet zdanitelné mzdy
 • Zdanění nerezidentů – členů statutárních orgánů
 • Benefity v ČR (a jak na ně, když jsou i za práci při zahraničním home office)
 • Zálohy na daň z příjmů u daňových rezidentů a nerezidentů při částečné práci v zahraničí
 • Roční zúčtování, kdy ano a kdy ne
 • Roční vyúčtování a seznam nerezidentů, mezinárodní výměna informací
Lektor

Mgr. Magdaléna Vyškovská

daňová poradkyně, specialistka na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie a související pracovněprávní otázky včetně cestovních náhrad. Autorka knihy „Cizinci a daně“, „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ État – Francie“ a řady odborných článků, spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců v České republice“

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 29. května 2024

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P141B

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz

3 700 Kč (s DPH 4 477 Kč) , oběd

Další kurzy lektora:

Zaměstnávání cizinců v ČR ze všech pohledů včetně změn - komplexní výklad

Lektor:  Mgr. Magdaléna Vyškovská

Datum:  12. února 2024, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P141A

Cena: 3 700 Kč  (s DPH 4 477 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v případových studiích

Lektor:  Mgr. Magdaléna Vyškovská

Datum:  15. dubna 2024, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P143

Cena: 3 200 Kč  (s DPH 3 872 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Vysílání pracovníků na zahraniční pracovní cesty do EU nejen z pohledu cestovních náhrad

Lektor:  Mgr. Magdaléna Vyškovská

Datum:  10. května 2024, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P142A

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online