Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH pro rok 2022

null

 

Změny zákona o DPH v tuzemsku – změny v roce 2021 a pro rok 2022

obsah

Změny od 1. 1. 2021
 • Vyúčtování dodání energií a poskytnutí služeb
 • Omezení možnosti uplatnění daně u nájmu nemovité věci, dopady na pronajímatele, úprava odpočtu daně, dopady na nájemce
 • Elektronická forma podání, záloha na nadměrný odpočet
 • Definice nehmotného majetku, majetek vytvořený vlastní činností

 

 • Brexit – obchodování se zbožím, poskytování služby
Změny od 1. 1. 2022
 • Zvláštní režim pro cestovní službu – zrušení globální marže, povinnost přiznat daň z úplaty, přijaté před uskutečněním cestovní služby – §20a, zrušení letecké přepravy za poskytnutou ve třetí zemi
Novela zákona o DPH od 1. 7. 2021
 • Prodej zboží na dálku
 • Dovoz zboží nízké hodnoty
 • Obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní
 • Zvláštní režim jednoho správního místa (služba poskytnutá s místem plnění v JČS pro konečného spotřebitele)
 • Zaokrouhlování bezhotovostních plateb, oprava ZD u nedobytné pohledávky – zrušení povinnosti dlužníka být plátcem
 • Nová povinnost dlužníka při zrušení registrace plátce snížit uplatněný odpočet daně za všechna přijatá zdanitelná plnění, která neuhradil
Aktuální problémy:
 • Výpočet daně u změny sazby daně
 • Dodání nemovité věci – lhůty
 • Významná oprava nemovité věci – definice, úprava odpočtu daně při prodeji nemovité věci
 • Snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace u drobného majetku
Výklad aktuálních informací k zákonu o DPH
Zodpovídání konkrétních dotazů, diskuze

 


DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2022

obsah

 • Stanovení místa plnění při dodání zboží (§ 7)
 • Pořízení zboží z jiného členského státu místo plnění podle § 11
 • Obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň
 • Přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu
 • Pojem „osvobozená osoba“ podle § 4
 • Poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 5
 • Přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69
 • Pojem „identifikované osoby“
 • Poskytnutí služby plátcem do jiných členských států a třetích zemí
 • Povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku
 • Dodání zboží plátcem do jiných členských států, prokazování přepravy zboží (§ 64)
 • Konsignační sklady
 • Vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a § 71g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně
 • Souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání
 • Stanovení základu daně při zpětném dovozu zboží z pasivního zušlechťovacího styku
 • Úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu jednoho správního místa
Lektor

Ing. Zdeněk Kuneš

specialista na problematiku DPH, spoluautor zákona o DPH

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 14. prosince 2021

Čas kurzu: 9-16 hod.

Kód kurzu: P150B

Kategorie kurzu: Daně

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Nejčastější chyby a omyly při aplikaci zákona o DPH

Lektor:  Ing. Zdeněk Kuneš

Datum:  13. září 2022, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P155

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí

Lektor:  Ing. Zdeněk Kuneš

Datum:  13. října 2022, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P156

Cena: 3 200 Kč  (s DPH 3 872 Kč)

DPH v příkladech - podrobný výklad pro začátečníky a mírně pokročilé - 2denní

Lektor:  Ing. Zdeněk Kuneš

Datum:  26. - 27. října 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P154

Cena: 4 800 Kč  (s DPH 5 808 Kč)