Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ MEZD v roce 2020/2021

ONLINE SEMINÁŘ
NEPENĚŽNÍ PŘÍJMY ZAMĚSTNANCŮ

NEPENĚŽNÍ PŘÍJMY ZAMĚSTNANCŮ

cíl

Cílem semináře je poskytnout informace o změnách ve zdaňování mezd v roce 2020 a 2021 - určeno pro mzdové účetní a tvůrce mzdových programů.

obsah

 • Změny (připravované) změny pro rok 2021:
  • Zákon č. 386/2020 Sb. (komplexní úprava daňového režimu příjmů z prodeje nemovitých věcí a změny při uplatnění úroků z úvěrů na financování bytových potřeb)
  • Sněmovní tisk č. 910 - tzv. daňový balíček pro rok 2021 (zrušení superhrubé mzdy, solidárního zvýšeni daně, zavedení klouzavě progresivní sazby daně a postup při novém výpočtu zálohy na daň a daně ze dvou částí základu daně, podoba peněžního příspěvku na stravování a změna oznamovací povinnosti v § 38da ZDP a další změny)

 

  • Sněmovní tisk č. 861 - novela zákona o dětské skupině (přejmenování dětské skupiny na jesle)
  • Nařízení vlády č. 381/2020 Sb. (zvýšení průměrné mzdy pro rok 2021)
  • Vyhláška MF o povinných vzorech daňových tiskopisů
 • Některá opatření související s Covid-19 (ochranná lhůta pro opožděné podání VDA DPZ, VDA DPS a DAP za rok 2019, opožděné provedení RZZ za rok 2019, kompenzační bonus pro dohodáře)
 • Generální pardon pro prominutí úroků z prodlení u zaměstnanců s formulářem A1 platným se zpětnou účinností v r. 2019 a 2020
 • Metodický pokyn GFŘ D-45 k prominutí příslušenství daně
 • Aktuality v roce 2020: Náhrady za vzniklou ujmu při uložení pracovní povinnosti podle krizového zákona, roušky na pracovišti, zrušené zájezdy cestovními kancelářemi poskytnuté z FKSP nebo ze sociálních fondů, sociální výpomoci poskytnuté zaměstnanci postiženému coronavirem, home-office v době coronaviru, dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli z důvodu nedostatku práce, testování na Covid-19 uhrazené zaměstnavatelem
 • Novela školského zákona (vzdělávání distančním způsobem)
 • Zvláštní režim vzdělávání na VŠ a posuzování doby takového studia pro účely dalších zákonů v roce 2020
 • Doplatek na zdravotního pojištění do min. VZ při překážkách v práci na straně organizace při výpočtu superhrubé
 • Rezidenti Velké Británie v přechodném období (do 31.12.2020)
 • GDPR a výsledky jednání k této problematice na KVKDP (Přísp.564/09.09.20)
 • Odchodné u strážníků obecní policie od roku 2021
 • Vrácení již zdaněné mzdy zaměstnancem za uplynulá ZO a vypořádání přeplatku na dani
 • Odměny členů volebních orgánů, zapisovatelů komisí pro hlasování a členů sčítacích komisí (zákon č. 350/2020 Sb.)
 • Benefit versus naturální mzda
 • Odstupné posunuté v čase u bývalého jednatele společnosti
 • K daňovému zvýhodnění (děti svěřené soudem do střídavé nebo společné péče obou rodičů a zletilé dítě, které uzavřelo sňatek)
 • Zajímavé judikáty
 • K novele vyhlášky FKSP od roku 2020
 • Dary k Vánocům
 • Aktuálně k závěrům KV KDP a vybraným judikátům
 • První informace k daňovým tiskopisů, dotazy posluchačů a diskuze

Roční zúčtování bude probíráno jen okrajově, vzhledem k velkému počtu změn a aktualit. Informace o ročním zúčtování budou obsažena ve skriptech, které účastníci obdrží.

Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy době konání semináře. Pro účastníky semináře bude k dispozici jako obvykle studijní materiál, tentokrát i v elektronické podobě.
Lektor

Katarína Dobešová

specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Místo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 17. prosince 2020

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: O113BS

Kategorie kurzu: Mzdové účetnictví

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2022 a roční zúčtování záloh za rok 2021

Lektor:  Katarína Dobešová

Datum:  6. prosince 2021, 9-14 hod.

Místo: ONLINE seminář       Kód: O128A

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2022 a roční zúčtování záloh za rok 2021

Lektor:  Katarína Dobešová

Datum:  6. prosince 2021, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P128A

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2022 a roční zúčtování záloh za rok 2021

Lektor:  Katarína Dobešová

Datum:  17. prosince 2021, 9-14 hod.

Místo: ONLINE seminář       Kód: O128B

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)