Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

komanditní společnost

zákon o obchodních korporacích, právní jednání a elektronické právní jednání, zastupování korporace, uzavírání smluv, náležitosti smluv, cena, dodací podmínky, dodací lhůta, platební podmínky, smlouvy v obchodních vztazích, dělba kompetencí mezi členy představenstva a jednatele