Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

vlastník archiválií

povinnosti vlastníků archiválií, povinnosti podle předpisů o archivnictví, zákon o archivnictví a spisové službě, akreditace archivů, povinnost spolupráce se státními archivy, archivace dokumentů, správní archiv, veřejnoprávní archiv