Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

soudní spory v obchodních vztazích

přechod vlastnictví a nebezpečí škody, nároky z odpovědnosti za vady a jejich uplatňování, důsledky porušení kupní smlouvy, výhrada zpětné koupě a zpětného prodeje, odpovědnost za škodu a odpovědnost při souběhu funkcí