Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

předkupní právo

předání předmětu koupě, přechod vlastnictví a nebezpečí škody, principy odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za vady a jejich uplatňování, důsledky porušení kupní smlouvy, vedlejší ujednání při kupní smlouvě, výhrada vlastnického práva, výhrada zpětné koupě a zpětného prodeje, kupní smlouva podle občanského zákoníku, smlouvy v obchodních vztazích