Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

jazyková správnost a vhodnost

pravopisná úprava, norma pro úpravu písemností, jak čárka ve větě ovlivňuje význam sdělení, užití sekundárních předložek, nelogická stavba vět a souvětí, slovosled, nevhodně užitá slova, pravopis, pravidla českého pravopisu

Zajímá Vás více?

Vyberte si z našich kurzů z následujících oblastí: