Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

pravopisná úprava

český jazyk, pravidla českého pravopisu, jazyková správnost a vhodnost, norma pro úpravu písemností, časté pravopisné chyby, ití sekundárních předložek, nelogická stavba vět a souvětí, chybně tvořené tvary některých slov, pravopis, interpunkce

Zajímá Vás více?

Vyberte si z našich kurzů z následujících oblastí: