Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

nelogická stavba vět a souvětí

jazyková správnost a vhodnost, pravopisná úprava, časté pravopisné chyby, nevhodně užitá slova, chybně tvořené tvary některých slov, stylistika, tvarosloví, jak píšeme zkratky, časté nedostatky ve větné stavbě, český jazyk

Zajímá Vás více?

Vyberte si z našich kurzů z následujících oblastí: