Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

pravopis

český pravopis, pravidla českého pravopisu, zásady české gramatiky a stylistiky, stylistika, tvarosloví, norma pro úpravu písemností, časté pravopisné chyby, jazyková správnost a vhodnost, užití sekundárních předložek, český jazyk

Školení, kurzy a semináře

Obchodní, úřední a firemní korespondence

Lektor:  doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.

Datum:  2. října 2020, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P043

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

MS Word pro pokročilé

Lektor:  Pavel Škvor

Datum:  9. listopadu 2020, 10-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P170

Cena: 3 100 Kč  (s DPH 3 751 Kč)

Nejčastější chyby v písemném i mluveném vyjadřování z hlediska jazykové správnosti a vhodnosti

Lektor:  doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.

Datum:  5. února 2021, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P039

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

Zajímá Vás více?

Vyberte si z našich kurzů z následujících oblastí: