Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

formální a jazykové chyby v korespondenci

jak čárka ve větě ovlivňuje význam sdělení, časté pravopisné chyby, chyby v příčinném navazování vět, nelogická stavba vět a souvětí, chybně tvořené tvary některých slov, časté stylistické nedostatky, obchodní korespondence, pravidla českého pravopisu

Zajímá Vás více?

Vyberte si z našich kurzů z následujících oblastí: