Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

úprava dopisů v elektronické podobě

úprava dokumnetů zpracovaných textovými procesory, tvorba textů a jejich oprava, jazyková správnost a vhodnost, norma pro úpravu písemností, časté pravopisné chyby, nelogická stavba vět a souvětí, chybně tvořené tvary některých slov, jak se vyjadřovat fundovaně

Zajímá Vás více?

Vyberte si z našich kurzů z následujících oblastí: